Trương mụ mụ kiến thức rộng rãi, nàng xem kĩ rồi nói:“Cái này không có ý hại tính mạng tiểu thư, ngược lại là muốn nàng nghe lời. Xem ra Đỗ di nương là muốn lưu ý tiểu thư, thông qua nàng, khiến lão gia chú ý tới.”

Hạ Vũ giễu cợt,“Tính tình nàng như vậy, lão gia coi trọng mới là lạ.”

Hoàng Oanh không nói gì.

Mặc kệ Đỗ di nương không tốt như thế nào, cũng là di nương của tiểu thư, nô tỳ không có tư cách bàn luận.

Trương mụ mụ nói:“Lấy cái này đi bẩm báo với phu nhân.”

Sau đó tự mình đi.

Kết quả phu nhân đã đóng cửa, không ai được quấy rầy, nàng cũng chỉ có thể không làm được gì mà quay về, có gì ngày mai nói.

Tô Mạt lập tức thấy có gì đó không ổn, liền giao cho Hoàng Oanh tiếp tục làm một số việc.

Đêm hôm khuya khoắt, trong lúc mọi đang người ngủ, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Trần mụ mụ nghe lệnh Vương phu nhân chờ nghe động tĩnh, của vừa mở, vài người bước vào, cầm theo đèn lồng đã được thắp sáng, theo sau là Lâm di nương.

Trên đường bước vào cửa:“Trong phủ có người làm chuyện loạn thần, phu nhân sợ có người làm hại các tiểu thư, lệnh cho ta lục soát xung quanh.”

Trương mụ mụ tiến lên cười,“Trần tỷ tỷ vì sao lại đến lục soát nơi này?”

Nàng mỗi ngày đều đến báo chuyện của tứ tiểu thư, căn bản không có gì khác thường.

Trần mụ mụ hừ một tiếng,“Đây là lệnh của phu nhân, ta cũng không biết lý do.”

Tô Mạt ở bên trong nghe thấy nhưng làm bộ như không biết, rất nhanh, có người lục soát tìm được vài thứ, giống như phát hiện chứng cứ phạm tội, lập tức kêu lên:“Ai nha, đây là cái gì vậy? Trong phòng tứ tiểu thư sao lại có cái này.”

Lâm di nương ý bảo nói nhỏ chút,“Trước đem nha đầu đi, thẩm vấn rõ mọi chuyện rồi về báo với phu nhân, hỏi lại tiểu thư sau.”

Trương mụ mụ lập tức nói:“Cái này là do lúc đêm, Đỗ di nương mang vào. Chúng ta phát hiện ra, muốn đi bẩm báo phu nhân, nhưng phu nhân đóng cửa nghỉ ngơi, không gặp được.”

Bên kia Hoàng Oanh trông thấy hiểu rõ, càng bội phục tiểu thư thông minh, chuyện gì cũng biết trước.

Nếu không bị vu oan như vừa rồi, sợ cũng chết chắc rồi.

Lâm di nương vào phòng, Tô Mạt đang đứng dậy, nói:“Đã xẩy ra chuyện, ta đây cũng sẽ theo Lâm di nương đi đến gặp phu nhân, nói rõ mọi chuyện. Để cho mọi người đỡ nghi vấn.”