Đi đến hành lang chợt nghe gặp nhị tiểu thư nức nở, lão phu nhân thanh âm cũng rất có uy nghiêm,“Đừng khóc. Cũng may ngươi còn nhỏ, bất quá mới mười tuổi. Thật muốn kết hôn cũng phải chờ vài năm, chuyện này trong nhà không ai nói, bên ngoài tự nhiên không ai biết.”

Nhị tiểu thư nức nở nói:“Tổ mẫu, ô ô ô......”

Nha đầu Tuyết Cúc nói:“Lão phu nhân, Tĩnh thiếu gia cũng thật là, đem nhị tiểu thư biến thành như vậy, bị người ta gặp được, ngược lại lại làm bộ cùng hắn không quan hệ, rồi bỏ đi. Thật sự là nam nhân không ý thức trách nhiệm.”

“Nói bậy!” Lão phu nhân trách cứ nói:“Tĩnh thiếu gia cũng để ngươi nghị luận sao?”

Tuyết Cúc lập tức vả miệng mình, quỳ xuống nói:“Nô tỳ sai rồi. Nô tỳ chỉ nghĩ đến nếu là nam nhân cùng nữ nhân có tiếp xúc da thịt, sẽ phụ trách. Hắn đối với nhị tiểu thư ấp ấp ôm một cái, còn làm hại tiểu thư cánh tay để lại sẹo......”

“Im miệng!” Lão phu nhân hiển nhiên tức giận.

Tuyết Cúc lập tức không dám lên tiếng.

Tô Mạt ý bảo tiểu nha đầu bẩm báo, tiểu nha đầu lập tức nói:“Lão phu nhân, ngũ tiểu thư đến.”

Nay lão phu nhân cho người ta xưng hô Tô Mạt là ngũ tiểu thư.

Tô Mạt cười, xem nhị tiểu thư nằm ở trên đùi lão phu nhân khóc thật sự thương tâm, liền tiến lên nói:“Nhị tỷ tỷ như thế nào? Ta vừa ngủ dậy, ngươi như thế nào lại khóc.”

Nhị tiểu thư lau khô lệ, lắc lắc đầu,“Không có gì, bất quá là bị ngã.”

Tô Mạt cảm thấy hừ lạnh, bị ngã có thể lại với tới Tĩnh thiếu gia?

Ai nói là hắn không phụ trách?

Chính là không nghĩ đối với ngươi phụ trách thôi.

Lão phu nhân nhìn về phía Tô Mạt, cười nói:“Tĩnh thiếu gia trong nhà có việc, tạm thời đi về trước. Cho ngươi an tâm ở lại.”

Tô Mạt cố ý nói,“Hắn đi rồi thế nhưng cũng không nói cho ta biết một tiếng, hơi quá đáng.”

Nhị tiểu thư đuôi lông mày giương lên, nói như thế, Tĩnh thiếu gia cũng cũng không để ý Tô Mạt, hiển nhiên là sợ can hệ, vội vàng chạy.

Lên kinh thành thành, không phải do hắn.

Tô Mạt lại đem danh sách người lên kinh, nhất nhất báo cho lão phu nhân nghe, cùng nàng cẩn thận nói nói.

Lão phu nhân nghe nàng nói xong, cười nói:“Thật sự là nha đầu lanh lợi, người trong nhà ta đều nhớ không được đầy đủ, ngươi thật ra đều kêu được tên.”