Lão phu nhân gật gật đầu,“Nói vậy trong phủ có cao nhân. Lưu ý bọn họ nhiều hơn.”

Xuân Thủy nhận lệnh.

Bên kia người hầu cận lão phu nhân Trương mụ mụ tiến lên,“Lão phu nhân, phu nhân đến gây náo loạn, sợ là đại thiếu gia đã biết. Đại thiếu gia mấy ngày nay cho gã sai vặt tìm hiểu, phu nhân nay rốt cuộc sao lại thế này, vì sao muốn ăn trai niệm phật, mặc kệ gia sự. Nếu là cho hắn biết, chỉ sợ......”

Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng,“Chẳng lẽ ta còn sợ hắn biết. Cho hắn biết cũng tốt, xem nương của hắn tính tình như thế nào. Hắn là Tô gia trưởng tôn, chẳng lẽ còn phản?”

Nói xong nàng ho khan đứng lên.

Trương mmụ mụ vội vàng vuốt ngực cho nàng,“Lão phu nhân xin bớt giận, đại thiếu gia dù sao cũng là trưởng tôn, tương lai Tô gia đặt trên người hắn. Về sau kế thừa tước vị.”

Lão phu nhân âm trầm hừ một tiếng,“Ngươi đi tìm Hỉ Thước, cho nàng sớm một chút cùng lão gia động phòng. Quốc Công tuổi trẻ như vậy, đúng là thời điểm Tô gia phát đạt. Đích tôn không chống đỡ, như thế nào cũng không thể suy tàn.”

Trương mụ mụ đáp,“Nô tỳ đi ngay.”

Lão phu nhân lại nói:“Ngươi đi cùng nàng nói, nàng sinh đứa nhỏ đều ghi danh nghĩa phu nhân.”

Trương mụ mụ đáp ứng, đây là chuyện tốt, ghi tạc danh nghĩa phu nhân, thì phải là danh phận con vợ cả, tiền đồ sẽ tốt rất nhiều.

Không giống nhị thiếu gia, bởi vì là thứ xuất, cho dù đi theo lão phu nhân, nhưng là không có cơ hội có tước vị, về sau gia sản cũng đều là đại thiếu gia kế thừa, nhị thiếu gia chỉ có dựa vào chính mình. Nếu là ghi tạc danh nghĩa phu nhân, về sau ở riêng như thế nào cũng tốt hơn, đại thiếu gia cũng một hai chiếu cố.

Nếu là không có lão phu nhân, nhị thiếu gia không có tiền đồ gì, phải gặp cảnh khốn cùng.

Hơn nữa đại gia tộc, vì bảo trì đích tôn thịnh vượng, thường xuyên đem con vợ kế cố ý phá hư, làm cho bọn họ tứ chi không cần, cũng không có ý nghĩ cùng trưởng tranh giành.

Nếu không đại gia tộc cũng giống tiểu gia đình như vậy, vài huynh đệ chia đều gia sản, đích tôn không phải đích tôn, lấy cái gì sánh vai cùng thế lực bên ngoài?

Tự nhiên là đem hết toàn lực bảo trì lợi ích đích tôn.

Đích tôn vinh hoa phú quý, con vợ kế liền tầm thường.

Cho nên nhị thiếu gia đi theo lão phu nhân, mặt ngoài xem là bảo hộ nhị thiếu gia, chiếu cố nhị thiếu gia, thực tế, cũng là vì hạn chế nhị thiếu gia.