Cho dù trưởng thành, cũng bất quá là gả cho nam nhân, lại cùng nữ nhân khác tranh đoạt sủng ái của nam nhân, cùng tranh đoạt sủng ái của cha mẹ chồng, có thể có hi vọng gì?

Có con, muốn vì con quan tâm.

Chẳng lẽ nàng tương lai cũng giống mẫu thân như vậy vì địa vị của mình, vì đứa nhỏ, làm chuyện xấu sao?

Nếu không làm, trượng phu sủng ái nữ nhân khác, không thèm nhìn nàng, nàng có năng lực như thế nào?

Tô Mạt nói,“Chúng ta cần gì dựa vào nam nhân. Chúng ta dựa vào chính mình cũng. Chúng ta tìm việc mình thích, việc mình hứng thú là tốt rồi. Quản nam nhân làm gì.”

Mạt nhi bất quá tiểu nữ hài nhi nhỏ như vậy, nàng như thế nào biết nhiều như vậy?

Đại tiểu thư như thế nào ngủ không được, trong lòng vui mừng thật sự, nàng đem Tô Mạt nho nhỏ ôm vào trong lòng, rốt cục cũng có thân nhân, tứ muội muội là người thân nhất người của nàng.

Là tỷ muội.

Trong lòng nàng thỏa mãn thở dài một tiếng, vui mừng ngủ.

Qua mấy ngày, đại tiểu thư cùng Tô Mạt đi thỉnh an lão phu nhân.

Lão phu nhân xem nàng khí sắc tốt lắm, minh diễm chiếu nhân, trong lòng vui mừng,“Cám ơn trời đất, tổ tông phù hộ, cho tỷ muội các ngươi hảo hảo.”

Đại tiểu thư quỳ gối đụng đầu,“Làm cho lão tổ mẫu lo lắng, là cháu gái bất hiếu, về sau không bao giờ vậy nữa.”

Lão phu nhân cũng không hỏi nhiều, một tay ôm lấy các nàng, tâm can kêu,“Như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi. Làm cho ta cũng không cần phải lo lắng nữa.”

Lúc này nha đầu hồi báo:“Nhị tiểu thư đến.”

Nhị tiểu thư nay càng phát ra vô lực mềm mại, hàm xúc ôn nhu uyển chuyển, thướt tha mà đến, thỉnh an.

Lão phu nhân lập tức làm cho người đỡ đứng lên,“Nay các ngươi đều lớn, không cần dập đầu. Vạn phúc lễ thì tốt rồi.”

Tổ tôn hoà thuận vui vẻ, nói nói cười cười, thời gian qua thật sự mau.

Lão phu nhân đối Tô Mạt nói:“Ngươi không có nha đầu sai bảo, hôm nay ta đưa ngươi hai người. Tuy rằng là người cũ, nhưng các nàng tình nghĩa, ngươi cũng đừng để ý. Các nàng tuy rằng là nha đầu của tứ nha đầu. Nhưng ngươi cùng tứ nha đầu giống nhau, các nàng tự nhiên nguyện trung thành với ngươi.”

Tô Mạt vừa nghe việc đứng dậy khấu tạ,“Lão tổ mẫu chiếu cố ta. Làm sao dám.”