Lão phu nhân đem nàng kéo đến ôm vào trong ngực, cho người mang các nàng tiến vào.

Tô Mạt liền nhìn Kim Kết cùng Hoàng Oanh đi theo Trương mụ mụ tiến vào.

Kim Kết cùng Hoàng Oanh đụng đầu, giương mắt vừa thấy, lập tức giật mình, tuy rằng đã được biết trước, nói ngũ tiểu thư cùng tứ tiểu thư rất giống, các nàng đừng thất lễ, các nàng vẫn lập tức giật mình.

Tô Mạt ở trong lòng lão phu nhân, hướng các nàng trừng mắt nhìn, hai người ngầm hiểu, đụng đầu, gặp qua ngũ tiểu thư.

Tô Mạt đứng dậy, nói:“Sau này làm phiền các tỷ tỷ.”

Hai người hành lễ.

Tô Mạt nâng các nàng dậy, đối mụ mụ của mình nói:“Phiền toái mụ mụ lĩnh hai vị tỷ tỷ đi xuống trước quen thuộc an trí một chút.”

Mụ mụ lập tức lĩnh người đi.

Tô Mạt cảm thấy lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ khẳng định là biết cái gì, nhưng là mọi người không nói ra, nàng không thừa nhận, cũng không có biện pháp.

Bọn họ cho cái gì, nàng đều nhận.

Ban đêm Kim Kết cùng Hoàng Oanh thay phiên trực đêm, cùng Tô Mạt ở trên giường nói nhỏ ôn chuyện, Tô Mạt nhỏ giọng đem chuyện của mình nói cho các nàng nghe xong, các nàng một bên vui mừng, một bên hạ quyết tâm, về sau vẫn đi theo nàng.

Kim Kết nói:“Tĩnh thiếu gia thật tốt, chúng ta nhất định phải dập đầu với hắn, cảm tạ hắn chiếu cố tiểu thư.”

Tô Mạt cười nói:“Hắn còn muốn cảm tạ các ngươi.”

Nói xong nàng liền ngủ. Dù sao thiên hạ quá nhỏ, tinh thần không đông đảo.

Tháng tám, Tô gia đi lên phía bắc, lại là ngồi xe lại là ngồi thuyền, người đến người đi rất là náo nhiệt.

Trừ lão phu nhân, lão gia tiểu thư thiếu gia ngồi ở đại quan thuyền, phía sau bọn hạ nhân ngồi thuyền bình thường, hơn nữa vận chuyển khí cụ, thất thất bát bát hơn mười thuyền lớn

Toàn bộ quan viên ninh châu phụ cận đều đến đưa tiễn, các nhà đưa quà quê, hạ lễ, cũng ước chừng ba thuyền lớn.

Một bên biệt ly cố hương, một bên khát khao kinh thành phồn hoa, mọi người trên mặt đều là vẻ mặt khát vọng hưng phấn.

Lão phu nhân dẫn các tiểu thư ở đỉnh tầng khoang thuyền, lão gia cùng thiếu gia di nương ở trung tầng, hạ tầng chính là tùy thân hầu hạ mụ mụ bọn nha đầu, thay phiên trực đêm.

Trên thuyền cũng có quan binh hộ tống đi theo, cho dù ban đêm đi thuyền, cũng là đèn đuốc sáng trưng, uy phong mười phần.