Còn nói cái gì nể mặt mà không biết xấu hổ.

Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Những lời này là hai người đó ở trong phòng phát tiết nói ra.

Vừa khéo đã bị Tuệ nhi đều nghe thấy được.

Tuệ nhi liền nói cùng Hoàng Oanh.

Chỉ sợ là vì chuyện này, bị Vương phu nhân biết, lấy Tuệ Nhi ra trút giận.

Hôm qua còn nghe người ta nói Vương phu nhân ở trong phòng mắng chửi người, muốn đem nha đầu đều phái bán đi, hoặc là phát đến thôn trang tặng cho người ta làm thê thiếp.

Còn nói muốn đưa vài người cho Vương Mai Lâm.

Vương Mai Lâm là loại người nào.

Người khác không biết, La mụ mụ lại quá rõ ràng.

Thì chính là tên quần là áo lượt tiêu chuẩn, cả ngày chơi bời lêu lổng chơi đùa nữ nhân.

Nghe nói mười ba tuổi đã làm cho mấy nha đầu mang bụng bầu.

Mỗi lần đến đều là dạng chó hình người.

Ở Vương gia, thì chính là tên......

“Ai, điện hạ đâu?”

La mụ mụ còn chưa nói xong, Hoàng Phủ Cẩn đã không thấy đâu nữa.

Vài mụ mụ cùng Bình Nhi ngơ ngác nhìn nhau, đều chỉ vào La mụ mụ nói:“Ngươi gặp rắc rối.”

La mụ mụ vỗ đùi,“A, các ngươi hiện tại đổ lỗi cho ta. Thời điểm điện hạ hỏi, các ngươi như thế nào không cắn chặt miệng nói không biết a.”

Chúng mụ mụ vội hỏi:“La lão tỷ tỷ, chúng ta không trách ngươi. Cho dù tiểu thư biết, chúng ta với ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm.”

“Kỳ thật không sao hết đâu, Kim Kết không phải là tâm phúc ở trước mặt tiểu thư sao? Đó là đại a đầu đắc lực nhất của tiểu thư a. Tiểu thư còn không cho chút mặt mũi nào sao chứ.”

La mụ mụ mặt mày hớn hở đứng lên, nói đến Kim Kết nàng liền vui sướng, theo đúng chủ tử, mới có thể xuất đầu a.

Bình Nhi nói:“Nhưng ta khẳng định là điện hạ sẽ đi làm cái gì đó? Hắn, hắn vạn nhất đi giết Vương Mai Lâm......”

Mọi người a một tiếng,“Làm sao bây giờ?”

Lúc này Tuệ nhi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn nhìn.

Mọi người lại vội đến chiếu cố nàng ta.

Tuệ nhi hỏi hỏi, biết là Hoàng Phủ Cẩn cứu mình.

Hiện tại nàng đã tỉnh, bất quá là hỗn loạn, không có khó chịu gì khác.

Nhân tiện nói:“Đi, đi nói cho Hoàng tỷ tỷ.”

Bình Nhi đáp ứng, lại nghĩ tới,“A, lão gia sai ta tìm điện hạ tới thư phòng.”

Trong lúc nhất thời bẩm hồi lão gia,báo cáo tới lão phu nhân thỉnh đại phu, đi nói cho Hoàng Oanh......