Sinh con xong lại muốn tìm mọi cách để con mình có những điều tốt nhất.

Tô Mạt đã sớm nhìn thấu nàng ta.

Cho nên trong sự quyết đấu của hai người, Tô Mạt đã lường trước được mọi chuyện.

Hoàng quý phi cau mày, nha đầu này, thật sự rất không đơn giản.

Nếu tài cán này được chính mình sở dụng......

Đừng cùng một chiến tuyến, chính mình còn phải lo lắng cái gì nữa đâu?

Nàng là nữ nhi sủng ái nhất của Tô quốc Công, địa vị như vậy so với đại tiểu thư cũng không khác mấy.

Nha đầu đó nếu có thể làm lương đệ cho con mình, cũng chính là thiếp thất, đó chính là sự trợ lực tối cao.

Đến lúc đó chính mình sẽ đối đãi với nha đầu đó như nữ nhi ruột thịt.

Nàng tâm tư chỉ khoảng nửa khắc xoay chuyển một trăm tám mươi độ, cười nói:“Ngươi miệng mồm lanh lẹ, hãy nói xem.”

Tô Mạt cười nói:“Quý phi nương nương, ngài ngẫm lại xem, người giống quận vương nhị điện hạ. Tính tình thẳng thắn, lại lỗ mãng hữu dũng vô mưu. Đụng chuyện dễ xúc động, thà làm ngọc vỡ. Hắn chính là một tướng giỏi, tuyệt đối không am hiểu âm mưu chính trị. Người như vậy, dùng được sẽ rất tốt, thời chiến sự xuất chinh, nhàn sự làm vương gia. Cũng sẽ không sinh sự, chỉ có ăn có uống, ban cho ít nhất tôn trọng. Hắn còn có thể làm cái gì chứ. Hắn cùng với đám người giởi tính sách lược có chút bất đồng. Hắn đối với thái tử điện hạ một chút uy hiếp cũng không có. Cho dù hắn võ công lợi hại, không có binh quyền, hắn có thể làm gì? Một người có thể địch nổi thiên quân vạn mã sao? Hắn không được bệ hạ yêu thích, từ nhỏ đã như thế, lập công nhiều như thế, như vậy về sau đương nhiên cũng sẽ như thế. Dựa theo tình hình thực tế thì thấy, bệ hạ sẽ chỉ khiến hắn suy yếu đi, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng hắn. Cho nên, nhìn thế nào đi nữa, ai nhìn cũng biết hắn không có sự uy hiếp. Chỉ khi hắn không còn nữa, sự nguy hại này cũng lập tức lộ ra ngay.”

Nàng dừng lại câu chuyện, khuôn mặt nở cười ẩn ý nhìn hoàng quý phi.

Chung quanh đèn cung đình rạng soi, trong điện châu quang bảo khí, phú quý khí thế.

Tô Mạt một thân áo choàng tuyết trắng lông cáo, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó.

Vẻ phú quý đó không thể xâm nhiễm nàng dù là một chút.

Nàng kia di thế độc lập phong tư cũng không nhân kia sắc bén phú quý mà ảm đạm mảy may.

Hoàng quý phi từ tận đáy lòng sinh ra một loại tán thưởng.

Nữ nhân này, chỉ sợ trăm ngàn năm cũng khó có được một người.

Hoàng quý phi cúi đầu, xoay chuyển lò sưởi trong lòng tay.