Tiền cô cô lập tức tiến lên cung thỉnh nói:“Bệ hạ muốn ở chỗ này dùng bữa sao?”

Nếu là muốn chơi cờ, dựa vào sự hiểu biết của nàng ta với hai người này, chỉ sợ không nhanh được.

Vậy khẳng định phải chuẩn bị đồ ăn.

Bên kia Lưu Ngọc nói:“Bệ hạ, hiện tại, ngài còn truyền Triệu tả tướng đại nhân đang ngự thư phòng kiến giá.”

Hoàng đế hơi nhíu mày, buông ly trà, muốn đứng dậy, lại ngồi trở về, nói:“Kêu hắn đi về trước đi. Trẫm hiện tại không muốn đứng lên.”

Lưu Ngọc lập tức đích thân đi truyền lời.

Tống tả tướng đã ở ngự thư phòng chờ được chốc lát, thấy Lưu Ngọc dẫn theo vài tiểu thái giám vội vàng lại đây, vội vào bước lên gặp.

Chắp tay,“Lưu công công, bệ hạ đâu?”

Lưu Ngọc chắp tay nói:“Tả tướng đại nhân, xin tạm thời hồi nha môn xử lí công việc. Bệ hạ muốn nghỉ ngơi một lát, thật sự mệt mỏi.”

Tống tả tướng kinh ngạc nói:“Nghỉ ngơi? Ở Càn Thanh cung sao?”

Lưu Ngọc không nói.

Tống tả tướng nhíu mi, trong lòng lập tức cảm thấy rất kinh ngạc, hoàng đế phong cho nha đầu Tô gia kia làm cái chức vụ gì ngự tiền nữ hành tẩu thật hoang đường.

Hôm nay là ngày nha đầu đó chuyển tiến cung, nghe nói còn ở tại bên cạnh cung thái tử, cách cung điện ngũ hoàng tử cũng không xa.

Hoàng đế nếu không có đi Càn Thanh cung, thì phải là ở chỗ Tô nha đầu nơi đó.

Hoàng đế rốt cuộc là muốn làm gì?

Chẳng lẽ là coi trọng nha đầu kia?

Hoàng đế không chỉ một lần trước mặt hoàng quý phi và mọi người khen Tô Mạt là người trí tuệ biết lễ, người bình thường khó thể sánh bằng.

Đợi một thời gian, cho dù là nam tử cũng không thể bì được.

Trước đây, hắn chỉ cảm thấy chẳng qua là hoàng đế thuận miệng nói mà thôi.

Nhưng hiện tại phân tích, tựa hồ -- có hàm nghĩa khác ở bên trong.

Hoàng đế rốt cuộc có ý tứ gì?

Tống tả tướng trong lòng đoán không ra, mà nếu như không làm rõ, sẽ đối với triều đình có khả năng tạo thành nhân tố bất ổn.

Nha đầu kia tiến cung, đối với bọn họ rốt cuộc là có lợi hay là tai hại.

Điểm ấy, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.

Lưu Ngọc truyền lời xong, liền tự mình đi tới Ngự thiện phòng an bài.

Mà Tống tả tướng tắc như cũ trở về ngự thư phòng, hoàng đế không có mặt, thái tử cùng ngũ hoàng tử còn đang ở phái sau ngự thư phòng giúp đỡ xử lý tấu chương thông thường.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, phân tích thế cục m trước mặt một chút.